Kanishka I KUSHAN

Born: ABT 0070

Died: 0139

Parents:
Vema Kadphises KUSHAN

Children:    
Huvishka I KUSHAN    

Nobility Title: Koning van Kushan um 115

King of the Kushan Empire in Central Asia, ruling an empire extending from Bactria to large parts of northern India (Wikipedia entry)
 

Kanishka I KUSHAN
(c0070-0139)

 

Vema Kadphises KUSHAN
(c0040-c0115)

 

Vima Taku KUSHAN
(c0010-c0080)

 

Kajula Kadphises I KUSHAN
(c0020BC-c0060)

 
   

? PESHAVAR
(c0015BC-?)

+