Karel FRANKEN (de GROTE) (Charlemagne)

Born: 2 APR 0742 in Ingelheim bij Mainz, ,

Died: 28 JAN 0814 in Aken, ,

Buried: in In De Dom Utrecht, ,

Parents:
Pippijn III FRANKEN (de KORTE, de KLEINE)
Bertha LAON

Marriage:
Hildegard VINZGAU
0771 in Aken, ,

Children:    
Pippijn I (Karlmann) ITALIË    
Lodewijk I (Ludwig) DUITSLAND (de VROMME)    
Bertha FRANKEN    

Marriage:
Luitgard ELZAS
0794

Children:    
Huges KAROLINGEN    

Occupation: Keizer van het Romeinse Rijk, Koning der Franken, Koning der Longobarden

Nobility Title: Keizer van het Romeinse Rijk, Koning der Franken, Koning der Longobarden

The King who expanded the Frankish kingdoms into an Empire that incorporated much of Western and Central Europe. The father of Europe. (Wikipedia entry)

Karel, koning der Franken koning der Longobarden keizer van het Romeinse Rijk, Geboren op 02 april 742 te Ingelheim bij Mainz Overleden op 28 januari 814 te Aken op 71-jarige leeftijd Begraven in de Dom. Hij is gelijk met zijn vader en zijn jongere broer Karloman door paus Stephanus II gezalfd tot koning en patricius Romanorum Saint-Denis 28 juli 754; volgt zijn vader op in het noordelijke gedeelte van het Frankische Rijk 24 september 768; voor dat gedeelte verheven en gezalfd tot koning der Franken Noyon 9 oktober 768; alleenheerser na de dood van zijn broer Karloman 4 december 771; opnieuw gezalfd als koning van alle Franken te Corbeny, tevens koning der Longobarden na inname van Pavia in juni 774; voert daarna ook daadwerkelijk de titel van patricius Romanorum; door paus Leo III gekroond tot keizer her Romeinse Rijk besturende, Rome 25. december 800, laat dan de titel patricius Romanorum achterwege; dit Westerse keizerschap ook door Byzantium erkend 812

KAREL DE GROTE SITE http://www.kareldegrote.nl/ . I Karel de Grote, geb. bij Aix-la-Chapelle 2.4.748, gedoopt door Bonefacius aartsbisschop van Mayence; Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasië krijgen; beiden worden gezalfd op 9.10.768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons; na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden; Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning, Saint-Denis 28.7.754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot ‘patricius Romanorum’, maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden; door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25.12.800; laat dan zijn ‘patricius’-titel vallen; zijn uiteindelijke titulatuur wordt: ‘Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum’; zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse ‘basileus’ Michael I Rhangabe erkend; overl. Aken 28.1.814, begr. ald. (Dom).

Hij had 4 echtgenotes en 6 concubines: 1. in ca. 768 een relatie met Himiltrudis (Chimiltrudis: Amautru), van Frankische origine, maar van onbekende familie. 2. tr. in 769 met een dochter van Desiderius, koning der Lombarden, en van Ansa. Karel verstootte haar echter in 770 of begin 771 en stuurde haar terug naar haar vader. 3. tr. voor 30.4.771 Hildegard (Houdiard), geb. in 758, overl. Thionville (Moselle) 30.4.783, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle), dochter van Gerold I, frankisch graaf [in de Vinzgouw] en van Imma (Emma, Emme), dochter van de Alamannen-graaf Hnabi, achterkleindochter van hertog Godfried. Zij vergezelde Karel naar Italië in 773 en 781. 4. een relatie met een onbekende vrouw 5. tr. te Worm in oktober 783 de oost-Frankische Fastrada (Fastrée), overl.Frankfurt aan de Rijn 10.8.794, begr. in de basiliek van Saint-Alban te Mayence, dochter van Radolf, graaf van Franconië. 6. tr. tussen de herfst van 794 en 796 Liutgardis (Liedgarde, Liégeard), een Alamannische, overl. Tours (Indre-et-Loire) 4.6.800 op pelgrimstocht en begr. in de kerk van Saint-Martin te Tours. 7. een relatie met Madelgardis (Mathalgarde), gezien de naam mogelijk familie van de edele Vincent Madelgaire (overl. 677). 8. een relatie met de Saxische Gerswindis 9. een relatie met Regina (Régine, Reine) in 800 10. een relatie met Adelindis in 806.

Uit 1): a. Alpais (?), geb. ca. 765/70, overl. 23 juli, uiterlijk in 852. Als weduwe werd zij abdis van Saint-Pierre te Reims. Tr. Beggo, overl. 28.10.816, graaf van Parijs (ca. 815) en stichtte de abdij van Saint-Maur-des-Fossés bij Parijs. b. Pippijn, geb. ca. 770, overl. 811.

Uit 3): c. Karel, de jonge, koning, geb. 772/73, overl. Beieren 4.12.811. d. Adelais, geb. Italië tussen sept. 773 en juni 774, tijdens het beleg van Pavië, overl. Italië aug. 774., begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz. e. Hrothrudis, geb. ca. 775, overl. 6.6.810; na aanvankelijk verloofd te zijn (in 781) met Constantijn VI Porphyrogénete, waaruit echter geen huwelijk voortvoeide, had zij een relatie met Rorico, graaf van Rennes, overl. 1.3.839, bij wie ze een zoon had. f. Pippijn, volgt IIA g. Lodewijk, volgt IIB h. Lotharius, geb. bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778, overl. 779/80. i. Bertrade of Berta, geb. 779/80, overl. na 14.1.823; na aanvankelijk verloofd te zijn (ca. 789) met Ecgfrith, zoon van koning Offa, had ze een relatie met Angilbert, overl. 18.2.814, hoofd van de raad van de jonge Pippijn (781). (Zie reeks 33) j. Gisela, geb. in 781, voor mei, overl. na 800, waarschijnlijk na 814. k. Hildegardis, geb. Thionville in 782, na 8 juni, overl. tussen 1 en 8 juni 783, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.

Uit 4): l. Chrothais, geb. ca. 784, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.

Uit 5): m. Theodrada, geb. ca. 785, overl. tussen 9.1.844 en 853. n. Hiltrudis, geb. ca. 787, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.

Uit 7): o. Rothildis, abdis van Faremoutiers tot aan haar dood op 24.3.852.

Uit 8): p. Adeltrudis

Uit 9): q. Drogo, bisschop van Metz, geb. 17.6.801, overl. Bourgogne 8.12.855, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz. r. Hugo, bijgenaamd de abt, geb. tussen 802 en 806, werd gedood in een gevecht te Angoumois op 14.6.844.

Uit 10); s. Theodoricus, geb. 807, overl. na 818.

Bronnen: - persoon: http://www.kareldegrote.nl/ hoofdreeks gen.3

 

Karel FRANKEN (de GROTE) (Charlemagne)
(0742-0814)

 

Pippijn III FRANKEN (de KORTE, de KLEINE)
(c0715-0768)

 

Karel Martel FRANKEN
(c0676-0741)

 

Pippin II FRANKEN (DER MITTLERE)
(0635-0714)

+
   

Alpais Chalpaida
(c0654-0705)

+
   

Chrotrud
(c0690-0724)

 

Liutwin TRIER
(c0665-?)

+
   

Wiligarde BEIEREN
(c0670-0705)

+
   

Bertha LAON
(c0720-0783)

 

Charibert Hardrad LAON
(c0690-0749)

 

?
(c0670-0696)

+
   

Bertha PRÜM
(c0670-0751)

+
   

Gisela ?
(c0700-0751)