Childerich I FRANKEN

Born: ABT 0430

Died: 0482

Parents:
Merowech FRANKEN
Verica

Marriage:
Basina Andovera THÜRINGEN
0458

Children:    
Chlowdig I (Clovis I) FRANKEN    
Audofleda FRANKEN    

Occupation: Koning van de Franken 456/458

Nobility Title: Koning van de Franken

Childerik I (ca. 436-481 of 482) was een hertog of koning van de Salische Franken. Hij volgde zijn vader Merovech op. Er is veel meer bekend over hem dan over zijn vader, vooral dankzij Gregorius van Tours, maar zijn leven is nog sterk een puzzel van verschillende stukjes.

Childerik kreeg het koningschap bij de dood van zijn vader Merovech, rond het jaar 457. Hij had zijn machtsbasis rond de stad Doornik, en beheerste mogelijk de Romeinse provincie Belgica secunda; zeker is dit echter niet.

Childerik vocht enkele malen aan de zijde van de Romeinen tegen andere niet-Romeinse heersers, onder meer met Aegidius tegen de Visigothen bij Orleans in 463 en met graaf Paulus tegen de Saksen in Angers in 469. Later sloot hij een verdrag met Odoaker tegen de Alemannen die Italië waren binnengevallen. Odoaker was mogelijk in Angers nog Childeriks tegenstander, al wordt ook wel vermoed dat het om twee verschillende personen met dezelfde of op elkaar lijkende namen gaat.

Het graf van Childerik in Doornik werd in 1653 ontdekt, en geldt als het rijkste Frankische koningsgraf dat ooit is gevonden. Het grootste deel van de schat werd in 1831 gestolen, maar we hebben nog wel de oorspronkelijke beschrijvingen van de voorwerpen.

Childerik zou op een zeker moment door zijn volk zijn verstoten wegens buitensporig seksueel gedrag, en 8 jaar in ballingschap in Thuringen hebben geleefd voordat hij kon terugkeren en het koningschap kon aanvaarden. Het is echter niet duidelijk of dit meer is dan een legende.

Vier kinderen van Childerik zijn bekend: Clovis, koning der Franken, en de dochters Lantechilde, Audoflede (gehuwd met Theodorik de Grote) en Alboflede. http://nl.wikipedia.org/wiki/Childerik_I http://www.american-pictures.com/genealogy/persons/per02291.htm#0

 

Childerich I FRANKEN
(c0430-0482)

 

Merowech FRANKEN
(c0410-c0457)

 

Chlodion Merowech (Chlodio) FRANKEN
(c0395-0448)

 

Theodemer (Pharamond) FRANKEN
(c0370-0413)

+
   

Blesinde
(c0375-?)

+
     
 
   
 
 
     
 
 
   

Verica