Chlowdig I (Clovis I) FRANKEN

Born: 0466

Died: 27 NOV 0511 in Bestattet In Paris, Apostelbasilika (St. Genovefa),

Parents:
Childerich I FRANKEN
Basina Andovera THÜRINGEN

Marriage:
Chrodechildis BURGUND
0493

Children:    
Chlothar I FRANKEN    

Occupation: Koning van de Franken 482

Nobility Title: Koning van de Franken

The first King of the Franks to unite all the Frankish tribes under one king. He also introduced Christianity. He is considered the founder of the Merovingian dynasty which ruled the Franks for the next two centuries. (Wikipedia entry)

Clovis of Chlodovech I (465-511) was koning der Franken. Hij was zoon van Childeric I, een generaal van de Salische Franken die vermoedelijk diende onder de Romeinse legeraanvoerder Aegidius en de West-Romeinse keizer Marcianus.

In 481 volgt Chlodovech zijn vader op, en werkt zich op tot koning van de Salische Franken in Doornik. Hij keert zich tegen het Gallo-Romeinse rijk en verslaat in 486 Syagrius bij Soissons. Aangemoedigd door dat succes bevecht hij vanaf 496 nu ook zijn mede-Franken, en laat van alle veroverde gebieden de hele mannelijke lijn van heersers uitroeien, teneinde een onbetwiste heerschappij te verkrijgen. In datzelfde jaar bekeert hij zich uit zuiver opportunistische motieven tot het christendom, zodat zijn brutale optreden de gedoogsteun van de kerk verkrijgt. Onder het goedkeurend oog van de kerkelijke macht in Rome, dat door de Visigothen ernstig bedreigd wordt, vergroot hij nu ook zijn rijk in zuidelijke richting.

In 500 verslaat hij de Bourgondiërs en in 507 de Visigotische koning Alaric II in de Slag van Vouillé, en brengt daarmee heel Gallië -dat vanaf nu Frankrijk zal heten- onder zijn gezag. Zijn status wordt nog vergroot doordat hij van keizer Anastasius, die hoopt hem te winnen als bondgenoot in de strijd tegen de Ostrogothen, een diadeem en mantel geschonken krijgt, hetgeen hem ook in de ogen van zijn Gallo-Romeinse onderdanen een zekere legitimiteit verschaft. Uiteindelijk valt in 510 ook het laatste onafhankelijke Frankische koningshuis, dat van Keulen, in zijn handen, nadat hij door intriges een opstand weet te ontketenen, waarin de oude koning door diens zoon wordt vermoord. Na zijn dood wordt het Frankische rijk, naar Salisch recht, verdeeld onder zijn mannelijke nakomelingen Theuderic I van Austrasië (Reims), Childebert I (Parijs), Chlodomir (Orléans) en Chlothar I (Soissons). http://nl.wikipedia.org/wiki/Clovis_I http://graafschap-middeleeuwen.nl/adel/merovingers.html#ChlodovechI

 

Chlowdig I (Clovis I) FRANKEN
(0466-0511)

 

Childerich I FRANKEN
(c0430-0482)

 

Merowech FRANKEN
(c0410-c0457)

 

Chlodion Merowech (Chlodio) FRANKEN
(c0395-0448)

+
     
 
 
   

Verica
 

   
 
 
     
 
 
   

Basina Andovera THÜRINGEN
(c0435-?)

 

Banin THÜRINGEN
(c0395-?)

 

Wedelphus THÜRINGEN
(c0360-?)