Epiphania BYZANZ

Parents:
Theodorus BYZANZ
Vigilantia BYZANZ

Marriage:
Herakleios KATHARGO

Children:    
Herakleios I BYZANZ    
 

Epiphania BYZANZ
 

 

Theodorus BYZANZ
 

   
 
   
 
 
     
 
 
     
 
   
 
 
     
 
 
   

Vigilantia BYZANZ
 

 

Flavius Johannes BYZANZ
 

   
 
 
     
 
 
   

Praejecta
 

 

Dulcissimus
 

 
   

Vigilantia
 

+