Bor Wolters (Woltersen)

Born: BEF 1500 in Speuld, Gelderland, Netherlands

Marriage:
Evertgen (Evertje) ?

Children:    
Jan Borren    

Herengoederen op de Veluwe, deel 2, pag.270 nr. 239 een herengoed tot Speulde De grootte: dit goet solde sijn gelegen in Spuelder Enck 20 mld.gesaijs. Heeft oeck mede sijn gerechtigheijt van koijen, schaepen ende peerden thoe weijden. Item plaggen thoe meijen ende struicken aff te houwen uth het Spuelder hooch ende legevelt. Opte saelwekr staet een huijs met het voerpatt gr. 4 gebont. Aenden Enck een schaapsschot ende geen opgaende eijken off hart holt.

03-11-1603 Borre Jans oprukking. Eertijds gehoorde het goed Bor Wolters, welke gehuwd was met Evertgien, geboren te Nijkerk, zijnde dienstrecht hebbende, waarbij hij een zoon had: Jan Borse. Deze huwde Betgien, geboren te Putten, waarbij hij zeven kinderen had, waarvan er nog twee leven: Borre en Geertgien. Borre huwde Wobbeke Everts, waarbij hij vijf kinderen heeft. Hij heeft zijn zuster met 300 gld. uitgekocht. Jan Willems, koster te Putten, gebruikt 1 mrg. Mehen landts uit het herengoed omtrent Arler en Dijckenhuis gelegen hetwelk hij eertijds gekocht heeft, toen er magescheid over het goed is geweest.