Leontius

Children:    
Athenais Eudokia    

Nobility Title: Professor in Athen