Antje Tjalles

Marriage:
Watze Jans van Dijk

Children:    
Jan Watzes van Dijk