Fabia Eudokia

Died: 0612

Parents:
Rogas LIBYEN
Proba

Marriage:
Herakleios I BYZANZ

Children:    
Konstantin III BYZANZ    
 

Fabia Eudokia
(-0612)

 

Rogas LIBYEN
 

   
 
   
 
 
     
 
 
     
 
   
 
 
     
 
 
   

Proba
 

 

Probus
(-0542)

 

Areobindus
 

+
   

Georgia
 

 
   

Aviena