Proba

Parents:
Probus
Aviena

Marriage:
Rogas LIBYEN

Children:    
Fabia Eudokia    
 

Proba
 

 

Probus
(-0542)

 

Areobindus
 

 

Areobindus
(-0506)

 
   

Juliana
(-0524)

+
   

Georgia
 

   
 
 
     
 
 
   

Aviena