Theodosia KAMSARAKAN

Born: ABT 0775

Parents:
Arshavir KAMSARAKAN

Marriage:
Leon V GNUNI (DER ARMENIER)
0795

Children:    
? GNUNI    
 

Theodosia KAMSARAKAN
(c0775-?)

 

Arshavir KAMSARAKAN
(c0750-0808)

 

Narses KAMSARAKAN
(c0720-?)

 

Artavazd KAMSARAKAN
(c0690-?)

 
   

Shoushan MAMIKONIAN
(c0690-?)